Međunarodni dan muzeja 2020. - „Muzeji za različitost i uključivost“

 „Korčula – Otok ljubavi“

Prijavljeni program Ministarstvu kulture Gradskog muzeja Korčula u povodu Međunarodnog dana muzeja: „Korčula – otok ljubavi“ inspiriran je naslovom vrijedne umjetničke slike autora  Richarda Zieglera u fundusu muzeja.

Opširnije: Međunarodni dan muzeja 2020.

Nakon predstavljanja istraživanja i izložbe o kumpaniji iz Vele Luke u
crkvi Gospojinoj i Centru za kulturu u Korčuli, te u Galeriji Centra za
kulturu u Veloj Luci, u subotu 28. rujna izložba je postavljena i u
Galeriji PORT9 Resort HTP Korčula.

Opširnije: Galeriji PORT9 Resort HTP Korčula

Dana 28.09.2019. u crkvi Gospojinoj u Korčuli otvorena je 18. godišnja izložba članova

Udruge likovnih umjetnika Korčula u organizaciji ULUK-a i Gradskog muzeja Korčula.

Zahvaljujemo korčulanskom župniku don Franu Kuraji na mogućnosti izlaganja u ovoj crkvi.

Na izložbi su predstavljena djela devetnaest autora koji svojim stvaralaštvom iskazuju zavidan likovni izraz.

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com