New Materialisms (Station 3.3): Hrvoje Hiršl


03 - 30 . 08 . 2016


crkva Sv. Petra, Trg Sv. Marka, Korčula
artist talk i performans “Interferencije” 3. 8. u 21 h

kustos: Darko Fritz


 

Opširnije:New Materialisms (Station 3.3) Rezonanca (Zvono)

 

3. i 4. kolovoza 2016.  Koncerti na Korčuli

Na poticaj Gradskog muzeja Korčula, Turistička zajednica grada Korčule odnedavno je član Kulturnog centra sveti Martin i nositelj aktivnosti vezanih uz Kulturni centar za područje Korčule. Centar udružuje mjesta štovanja ovog sveca, te je član Europskog kulturnog centra sv. Martin sa sjedištem u Touresu u Francuskoj, mjestu zaređenja za biskupa i groba sv. Martina.

Opširnije:Obilježavanje 1700. godina od rođenja sv. Martina biskupa

do 30. 8. 2016.

Gradski Muzej Korčula
svakodnevno 9 - 19 h
http://sivazona.hr/exhibitions/new-materialisms-station-32

Između radova stalnog postava Gradskog muzeja Korčula do 30. 9. predstavljena su dva rada konceptualnog umjetnika Gorana Trbuljaka. 

Opširnije:New Materialisms (Station 3.2): Goran Trbuljak

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com