PRVI KAT

Arheološki nalazi s prapovijesnih, antičkih i ranosrednjovjekovnih lokaliteta kao i rimski hidroarheološki nalazi izloženi su u prizemlju i na prvom katu.

 


ARHEOLOŠKI NALAZI


DVORANA ZA POVREMENE IZLOŽBE

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com