Prizemlje

 

U prizemlju su uz kamenoklesarske alate izloženi arhitektonski ulomci iz porušenih i pregrađenih zgrada. Tu su i skulpture korčulanskih kipara iz 20. st. Petra Pallavicinja, Frana Kršinića i Ivana Jurjevića Kneza. U muzeju se  prikupljaju djela suvremenih korčulanskih autora, a ističe se memorijalna zbirka Petra Šegedina.

U ulaznoj dvorani prizemlja nalaze se kameni natpisi od antičkog razdoblja do 17. st., te kameni grbovi s područja grada i otoka Korčule.

  • ARHEOLOGIJA
  • KAMENI GRBOVI I NATPISI
  • KAMENARSTVO I KLESARSTVO

 

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com