DRUGI KAT

drugi katU većoj dvorani na drugom katu je predstavljena kulturno-umjetnička povijest Korčule od 17. do 19. stoljeća. Izloženi su predmeti svakodnevnog života građanskih obitelji. Ističe se klavir iz 1819. sačuvan u izvornom stanju. O razvoju Korčule svjedoči građa koja obuhvaća repliku stranice Statuta grada i otoka Korčule, pečat grada, isprave, grbove, gradsku zastavu, crteže i planove grada. Na istom katu smještena je brodograđevna zbirka. Modelima brodova, alatima i pomagalima, ispravama i fotografijama predstavljena je brodograditeljska prošlost Korčule, stoljetnog zanata Korčulana. Pomorsku povijest ilustriraju akvareli jedrenjaka na kojima su Korčulani plovili, pomorske karte i navigacijski instrumenti kao i predmeti koje su pomorci donosili iz cijelog svijeta.

 

POVIJEST SVAKODNEVICE

KLAVIR PIANO

BRODOGRAĐEVNA ZBIRKA
KULTURNO - UMJETNIČKA POVIJEST KORČULE


POVIJESNE KARTE I  PRIKAZI KORČULE

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com