Povijest Korčule

KAMENI ORNAMENTE OD CILEGA SVITA, FAMOZA KORČULA! PREMA VENECIJI UPLOVLJAVALI U JADRAN, U TRINAESTOM STOLJEĆU IZGRAĐENA JE KORČULA


Korčula je jedan od rijetkih planiranih srednjovjekovnih gradova na Jadranskoj obali. Osnovnu urbanističku shemu čine glavna ulica koja se pruža hrptom poluotoka u pravcu sjeverjug  i obodna ulica uz gradske zidine koja slijedi obris poluotoka. Međusobno paralelne ulice između kojih su dvostruki nizovi kuća spuštaju se prema zidinama. Ti su nizovi razdvojeni uskim kanalima za otpadne vode („kanižele“) koji su sakupljali nečist iz kuća i bili ispirani kišnicom s krovova. Unutar jednostavne urbanističke sheme kroz stoljeća se razvijala tipologija stambene arhitekture, od najmanjih kuća koje su imale po jedan otvor na svakom katu, do palača imućnih obitelji koje su nastale povezivanjem i pregradnjom nekoliko kuća u jednu cjelinu, često okupljenih oko dvorišta, a ponekad povezanih mostom preko ulice s nasuprotnim nizom.

Najveći graditeljski polet Korčula doživljava u 15. stoljeću, kada je na vrhuncu klesarski zanat. Tada se podiže katedrala, ali i velik broj stambenih kuća. Kvalitetan i lijepo obrađen kamen postao je dostupan skoro svim društvenim slojevima u gradu, pa se kuće nadograđuju, a pročelja mahom grade nanovo iz temelja i rastvaraju lijepim portalima,      prozorima i balkonima, često i čitavom širinom kuće. Korčulanski klesarski zanat obilježava velika vještina obrade kamena vrhunske kvalitete, pravilnost i preciznost izvedbe. Mogu se razlikovati dva načina obrade prisutna u Korčuli od 15. stoljeća; jedan izrazito jednostavan, strog, koji ekonomizira količinom ukrasa te drugi, koji upravo inzistira   na bujnosti klesarskog izraza.

Srednjovjekovni sustav obrane grada zbog pojave vatrenog oružja u drugoj polovici 15. i početkom 16. stoljeća moderniziran je uvođenjem renesansnih principa gradnje fortifikacija prema projektu najvećeg korčulanskog graditelja Marka Andrijića. Takva koncepcija kombiniranja obrane hladnim i vatrenim oružjem pokazala je punu vrijednost prigodom opsade grada od Uluz-Alija 1571. godine, kada su se Korčulani uspješno oduprli nadmoćnijem       neprijatelju. Do danas je najbolje sačuvan južni dio fortifikacija, gdje su ispred visokih srednjovjekovnih zidina i pravokutnih kula izgrađeni niži kružni ugaoni bastioni i predziđa na kojima je bila smještena artiljerija.

IZGRADNJA GRADA OD 17. DO 20. STOLJEĆA

U 17. i 18. st.  izgradnjom izvan zidina grad se širi. Podizanje  stambenih kuća na ovom prostoru do tada je bilo zabranjeno zbog opasnosti od uništavanja imovine i neprijateljskog korištenja građevina u slučaju opsade. Jezgra predgrađa Borgho–Borak, postupno se proširuje prema istoku i zapadu. Brodogradilišta i kamenoklesarske radionice smještene u priobalnom pojasu položajem su  utjecale na urbanistički razvoj Korčule i formiranje gradskih prostora. U njihovoj blizini podizale su se stambene kuće. U predgrađima je tada sagrađeno i nekoliko ljetnikovaca.

U 19. st. nastavlja se izgradnja i širenje istočnog i zapadnog predgrađa. Za vrijeme engleske uprave 1815. podiže se polukružno odmorište uz rubni istočni dio grada na putu prema   Lumbardi i kula Forteca. U drugoj polovini 19. st., djelomičnim uklanjanjem kula i zidina narušena je stoljetna cjelovitost stare gradske jezgre. Brojne zgrade unutar starog grada se pregrađuju, prilagođavajući se suvremenom načinu života. Uskoro se proširuje zapadna gradska obala. Prostor između gata pred kulom Morska vrata do kule Bokar nasut je 1810. Sjeverni dio zapadne obale nasipa se i uređuje 1863. U drugoj polovini 19. st. izvan gradskih zidina podiže se crkva sv. Justine, a društveno okupljalište "Casino" smješta na zapadnoj obali.  Novi most na južnoj strani grada  podignut je od kule Kopnena vrata prema predgrađu 1859., a na prostoru srušenih zidina i slikovitog  starog trga uz kulu Morska vrata sagrađen je novi zapadni ulaz u grad 1907. Nova istočna obala sagrađena je 1958. U 20. st. nastavila se izgradnja stambenih i javnih objekata na okolnim padinama.

urbanističko planiranje izgradnja i obrana grada od 13. do 16. stoljeća

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com