Pozivamo Vas da sudjelujete u edukativnoj radionici – Prehrana otočana, na primjeru otoka Korčule u organizaciji Dubrovačkih muzeja-  Etnografskog muzeja u povodu Dana kruga i plodova zemlje 2019. i suradnju Gradskog muzeja Korčula. Edukativnu radionicu i predavanje vode Branka Hajdić, viša kustosica Etnografskog muzeja i Sani Sardelić, kustosica Gradskog muzeja Korčula.

 

Radionica će se održati u četvrtak 17. listopada 2019. u Dubrovniku, u Rupama, od 16-18:30 sati.

Opširnije: Prehrana otočana u Dubrovniku

 24. rujna 2019., (utorak)
Predstavljanje izdavaštva otoka Korčule pod već tradicionalnim nazivom "Od jematve do jematve" održano je  na 31. Knjizi Mediterana u Splitu. Predstavljanje je  dio  međunarodne znanstveno – književne manifestacije koju ugledna kulturna  institucija „Književni  krug  Split“ priređuje  već trideset i jednu godinu, a  Korčula sudjeluje od 2006. godine, predstavljajući recentna izdanja otočnih autora i izdavača.  Tijekom manifestacije održana su i dva međunarodna znanstvena skupa, Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike te Dalmacija i Kandijski rat, o 350. obljetnici završetka rata.

Opširnije: Predstavljanje izdavaštva otoka Korčule KM 2019.

U povodu Međunarodnog dana muzeja ravnateljica Gradskog muzeja Korčula Marija Hajdić i kustosica Sani Sardelić gostovale su na Radio Korčuli i predstavile ovogodišnji program. Voditeljica emisije je Gordana Šuperak, tehnička realizacija Ratko Kalogjera. Međunarodni dan muzeja 2019. obilježava se na temu „Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije“, a Hrvatsko muzejsko društvo organizator je edukativne muzejske akcije EMA24. na temu prehrane. Gradski muzej Korčula, s obzirom na okolnosti rekonstrukcije zgrade muzeja, priredio je niz interaktivnih predavanja i radionica u suradnji s institucijama u okružju pod nazivom Mediteranska prehrana kao baština. Tako je 29. 4. u suradnji s udrugom Korčulanske pjatance  izlaganje održano u restoranu Aterina, 13. 5. u Ugostiteljskom praktikumu Srednje škole Petra Šegedina, 16. 5. u Konavlima u suradnji s Dubrovačkim muzejima- Etnografskim muzejom Rupe, 20. 5. je predviđeno izlaganje u Pomorskom muzeju u Orebiću, 23. 5. u Hvaru na Taste the Mediterranean festivalu, te 31. 5. u Centru za kulturu u Veloj Luci. Edukativne programe Gradskog muzeja Korčula podupiru Ministarstvo kulture, Dubrovačko neretvanska županija i Grad Korčula.

 
 

 

GRADSKI MUZEJ

Trg sv. Marka 1

20260 Korčula

 

Broj: GM/R-N-1/2019

        

    Na temelju članaka 13. i 48.a  Statuta Gradskog muzeja, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Korčule, KLASA: 110-01/19-01/01, URBROJ: 2138/01-19-2, od 4. srpnja 2019., te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11), ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli dana 18. rujna 2019. godine raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

 

za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta

 

1. Kustosa 

(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 

uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseca)

 

2. Muzejskog tehničara

(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 

uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseca)

 

 

Opširnije: N A T J E Č A J za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta Kustosa i Muzejskog tehničara

Gradski muzej Korčula tijekom turističke sezone 2019. uposlit će više osoba za obavljanje poslova vezanih za dežurstva u kući Marka Pola i Kuli Kopnenih vrata pa se pozivaju zainteresirani đaci i studenti s područja Grada Korčule da dostave pismene prijave Gradskom muzeju Korčula.

Rad će biti organiziran u smjenama prema potrebama i rasporedu kojeg utvrđuje Gradski muzeja Korčula.

Prijava treba sadržavati:

1. ime i prezime
2. adresu i broj telefona ili mobitela
3. kopiju osobne iskaznice ili rodnoga lista
4. dokaz o učeničkom ili studentskom statusu (potvrda od škole ili visokog
učilišta)

Prijave mogu podnijeti kandidati stariji od 16 godina.

Prijave se podnose do 25.svibnja 2019. na adresu:

Gradski muzej Korčula
Trg Sv. Marka 1
20260 Korčula

Potkategorije

Izvještaji

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com