GRADSKI MUZEJ

Trg sv. Marka 1

20260 Korčula

 

Broj: GM/R-N-1/2019

        

    Na temelju članaka 13. i 48.a  Statuta Gradskog muzeja, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Korčule, KLASA: 110-01/19-01/01, URBROJ: 2138/01-19-2, od 4. srpnja 2019., te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11), ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli dana 18. rujna 2019. godine raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

 

za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta

 

1. Kustosa 

(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 

uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseca)

 

2. Muzejskog tehničara

(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 

uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseca)

 

 

Opširnije: N A T J E Č A J za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta Kustosa i Muzejskog tehničara

U povodu Međunarodnog dana muzeja ravnateljica Gradskog muzeja Korčula Marija Hajdić i kustosica Sani Sardelić gostovale su na Radio Korčuli i predstavile ovogodišnji program. Voditeljica emisije je Gordana Šuperak, tehnička realizacija Ratko Kalogjera. Međunarodni dan muzeja 2019. obilježava se na temu „Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije“, a Hrvatsko muzejsko društvo organizator je edukativne muzejske akcije EMA24. na temu prehrane. Gradski muzej Korčula, s obzirom na okolnosti rekonstrukcije zgrade muzeja, priredio je niz interaktivnih predavanja i radionica u suradnji s institucijama u okružju pod nazivom Mediteranska prehrana kao baština. Tako je 29. 4. u suradnji s udrugom Korčulanske pjatance  izlaganje održano u restoranu Aterina, 13. 5. u Ugostiteljskom praktikumu Srednje škole Petra Šegedina, 16. 5. u Konavlima u suradnji s Dubrovačkim muzejima- Etnografskim muzejom Rupe, 20. 5. je predviđeno izlaganje u Pomorskom muzeju u Orebiću, 23. 5. u Hvaru na Taste the Mediterranean festivalu, te 31. 5. u Centru za kulturu u Veloj Luci. Edukativne programe Gradskog muzeja Korčula podupiru Ministarstvo kulture, Dubrovačko neretvanska županija i Grad Korčula.

 
 

 

 

Već više od pet godina Gradski muzej Korčula uspješno sudjeluje u programu predstavljanja drugih muzeja u Zagrebu u sklopu manifestacije Noć muzeja u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva Organizator programa u Zagrebu je ASRATA PLUS D.O.O. Ove godine program se održao u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Cilj sudjelovanja u programu je predstavljanje kulturnog bogatstva i popularizacija kulturnog nasljeđa Korčule, kao i muzejskog fundusa, u većim sredinama.

Promotivna izložba „Hrvatska baština u trećoj dimenziji“ organiziranoj u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt u Zagrebu povodom manifestacije Noć muzej.

Kroz izložbu je tu noć prošlo preko 7.000 posjetitelja .

Promotivnu kampanju istog sadržaja nastavljamo na društvenim mrežama, a projekt se nastavlja izložbom koja od 25. lipnja gostuje u Beogradu, Bitoli i u Kotoru.

Gradski muzej Korčula tijekom turističke sezone 2019. uposlit će više osoba za obavljanje poslova vezanih za dežurstva u kući Marka Pola i Kuli Kopnenih vrata pa se pozivaju zainteresirani đaci i studenti s područja Grada Korčule da dostave pismene prijave Gradskom muzeju Korčula.

Rad će biti organiziran u smjenama prema potrebama i rasporedu kojeg utvrđuje Gradski muzeja Korčula.

Prijava treba sadržavati:

1. ime i prezime
2. adresu i broj telefona ili mobitela
3. kopiju osobne iskaznice ili rodnoga lista
4. dokaz o učeničkom ili studentskom statusu (potvrda od škole ili visokog
učilišta)

Prijave mogu podnijeti kandidati stariji od 16 godina.

Prijave se podnose do 25.svibnja 2019. na adresu:

Gradski muzej Korčula
Trg Sv. Marka 1
20260 Korčula

Emisija Radio Korčule o Gradskom muzeju Korčula - O PROJEKTU UNUTARNJEG UREĐENJA I MUZEOLOŠKOJ KONCEPCIJI STALNOG MUZEJSKOG POSTAVA 

Sudjelovali:  Petra Ivanišević Brzulja, mag.ing.arh., Arhitektonska radionica centar d.o.o. Split    

                     Dr. sc. Marija Hajdić, ravnateljica Gradskog muzeja Korčula
                     Ivo Vojnović, ovlašteni arhitekt, Split 
                     Dr. sc. Dinko Radić, ravnatelj Centra za kulturu Vela Luka
                    Tonko Barčot, prof., voditelj ASC Korčula-Lastovo
                    Sani Sardelić, prof., kustosica Gradskog muzeja Korčula
Pripremila i vodila: Gordana Šuperak, dipl.nov.
Emitirano: 12. siječnja 2019., 10:45, trajanje 43.25
 
 

Potkategorije

Izvještaji

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com