PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA KORČULA ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i ravnateljica Gradskog muzeja Marija Hajdić dana 15. siječnja 2019. godine donosi

 

PLAN NABAVE  GRADSKOG MUZEJA KORČULA ZA 2019. GODINU

 

Članak 1.

Javni naručitelj  Gradski muzej Korčula u 2019. godini planira nabavu roba radova i usluga prema opisu i na način kako slijedi:  

 

 

Red. br.

Konto

Predmet nabave

Evid. br. nabave

Procijenjena vrijednost u kunama

Vrsta postupka nabave

Ugovor

Planirani početak nabave

Planirano trajanje ugovora

1.

3221

Uredski materijal

 

10.000,00

 

 

 

 

 

 

Uredski materijal

 

4.000,00

bagatelna/ narudžbenica

 

tijekom godine

 

 

 

Stručna literatura

 

     6.000,00

bagatelna/ narudžbenica

 

tijekom godine

 

2.

3224

Materijal i dijelovi za tekude održavanje

 

 2.000,00

 

 

tijekom godine

 

3.

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

23.000,00

bagatelna/ narudžbenica

 

 

 

 

 

Usluge telefona, faksa i interneta

 

20.000,00

bagatelna/ narudžbenica

ugovor

tijekom godine

 

 

 

Poštarina

 

3.000,00

bagatelna/ narudžbenica

 

tijekom godine

 

5.

3232

Usluge tekudeg i investicijskog održavanja

 

2.000,00

bagatelna/ narudžbenica

 

tijekom godine

 

6.

3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

4.000,00

bagatelna/ narudžbenica

 

tijekom godine

 

7.

3237

Intelektualne i osobne usluge

 

33.500,00

bagatelna

ugovori

tijekom godine

 

8.

3237

Računalne usluge

 

1.000,00

bagatelna

ugovor

tijekom godine

 

9.

3235

Razglas

 

3.500,00

 

 

 

 

10.

3239

Grafičke i tiskarske usluge

 

104.000,00

bagatelna/ narudžbenica

 

tijekom godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijekom godine

 

 11.

3292

Premije osiguranja

 

 7.982,00

bagatelna

ugovori

tijekom godine

 

 12.

3232

Usluge tekudeg i investicijskog održavanja- konzervatorsko-

restauratorski postupak

 

438.000,00

bagatelna

ugovori

 

 

13.

4234

Muzejski izlošci

 

10.000,00

bagatelna

ugovori

tijekom godine

 

 

 

Članak 2.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine, a objavit de se na stranici  Gradskog muzeja Korčula.

 

 

 

 

                                                                                                                                                      ravnateljica                 Marija Hajdić

Attachments:
Download this file (Plan nabave 2019.pdf)Plan Nabave 2019[Plan Nabave 2019]241 kB

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com