Obilježavanje Međunarodnog dana arhiva

Obilježavanje Međunarodnog dana arhiva

Dokumentarna izložba

Korčula u obijektivu Nika Sesse

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com