OBAVIJEST turistička sezona 2017

Gradski muzej Korčula tijekom turističke sezone 2017. uposlit će više osoba

za obavljanje poslova vezanih za dežurstva u kući Marka Pola i Kuli Kopnenih

vrata pa se pozivaju zainteresirani đaci i studenti s područja Grada Korčule da

dostave pismene prijave Gradskom muzeju Korčula.

Rad će biti organiziran u smjenama prema potrebama i rasporedu kojeg

utvrđuje Gradski muzeja Korčula.Prijava treba sadržavati:

1. ime i prezime

2. adresu i broj telefona ili mobitela

3. kopiju osobne iskaznice ili rodnoga lista

4. dokaz o učeničkom ili studentskom statusu
(potvrda od škole ili visokog učilišta)


 

Prijave mogu podnijeti kandidati stariji od 16 godina.

Prijave se podnose do 4.svibnja 2017. na adresu:

Gradski muzej Korčula

Trg Sv. Marka 1

20260 Korčula

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com