Imate li svoje fotografije Vrta Foretić, podijelite ih s nama!

Evo što su o Vrtu Foretić pisali Cvito Fisković i Vinko Foretić

Cvito Fisković: Stari vrtovi i ljetnikovci u Korčuli, Hortikultura 51. Broj 1-2/1984.

Svojim prostranstvom, slikovitim terasastim uzdizanjem i prisnošću svog položaja na zemljištu koji

ograđuju visoki zidovi što ga dijele od okolnih cesta, nenametljivim rasporedom, građevnim ulomcima

i posebno izrađenim kamenim ukrasima, te svojom kapelom, vodovodom, česmicom i paviljonom i

odrinama, ovaj vrt brodograditelja i brodovlasnika Lovričevića, a zatim Foretića spada među

najistaknutije u Dalmaciji. S njegovih viših terasa i iz malog paviljona jasno se vidi kako je usklađen s

ljepotom okolnih brežuljaka i sa širokim vidicima, iako je položen u docu.

Iz elaborata dr. Vinka Foretića, 31. listopada 1963.

Vrt je u doba prosperiteta Ivana Foretića doživio veliki cvat, i tada je Ivan Foretić držao posebnog

vrtlara, koji je osim ekonomske koristi bio zadužen i za estetskim njegovanjem vrta. Najboljeg i s

najdužim boravkom vrtlara Šima Romca iz Glavica kraj Sinja Ivan Foretić je u vremenu prije g. 1914.

bio poslao i na poseban vrtlarski tečaj.

Glavna odlika vrta je njegova terasasta struktura s funkcionalnošću odvodnih kanala, cisterna s

vodovodnim cijevima, burobranom i podesno građenim gospodarskim zgradama. Stalnu vegetaciju

je poprimio donji dio vrta karaktera parka i gornji mali šumski park na najvišim terasama, a inače se je

na terasama vegetacija mijenjala, i to najprije vinogradi, zatim povrtnjaci, dotično u vremenu

neobrađivanja travnjaci, koji tek preko visokog ljeta nešto osuše, a inače se odlikuju bujnom travom.

No donekle je i samonikla vegetacija davala svoju draž. Južni zid i dio zapadnog obrasli su bili gustim

bršljanom, a na međama najdonjih jugoistočnih dijelova vrta bilo je i malih gajeva lovorike, dok je uz

jedan dio odvodnog kanala samoniklo rasla i trstika. Svi ovi elementi vegetacije, naime samonikle i

kulturne, i to stabilne i promjenljive povrtljarske, rasprostranjeni na lijepoj arhitektonskoj strukturi

terasa davali su vrtu naročiti čar. Uza svu današnju zapuštenost vrta, o čijim uzrocima ćemo još

govoriti, ta struktura vrta je i ostala i dalje do danas uočljiva, vidljiva i oku milovidna. Kad se vrt spase

od opasnosti, kojima je godinama izložen, stvorit će se mogućnosti, da zasjaje u ponovnom sjaju.

Imate li svoje fotografije Vrta Foretić, podijelite ih s nama!

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com