Međunarodni dana muzeja 2019 Radio Korčula

U povodu Međunarodnog dana muzeja ravnateljica Gradskog muzeja Korčula Marija Hajdić i kustosica Sani Sardelić gostovale su na Radio Korčuli i predstavile ovogodišnji program. Voditeljica emisije je Gordana Šuperak, tehnička realizacija Ratko Kalogjera. Međunarodni dan muzeja 2019. obilježava se na temu „Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije“, a Hrvatsko muzejsko društvo organizator je edukativne muzejske akcije EMA24. na temu prehrane. Gradski muzej Korčula, s obzirom na okolnosti rekonstrukcije zgrade muzeja, priredio je niz interaktivnih predavanja i radionica u suradnji s institucijama u okružju pod nazivom Mediteranska prehrana kao baština. Tako je 29. 4. u suradnji s udrugom Korčulanske pjatance  izlaganje održano u restoranu Aterina, 13. 5. u Ugostiteljskom praktikumu Srednje škole Petra Šegedina, 16. 5. u Konavlima u suradnji s Dubrovačkim muzejima- Etnografskim muzejom Rupe, 20. 5. je predviđeno izlaganje u Pomorskom muzeju u Orebiću, 23. 5. u Hvaru na Taste the Mediterranean festivalu, te 31. 5. u Centru za kulturu u Veloj Luci. Edukativne programe Gradskog muzeja Korčula podupiru Ministarstvo kulture, Dubrovačko neretvanska županija i Grad Korčula.

 
 

 

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com