Poslovi dežurstva u kući Marka Pola i Kuli Kopnenih vrata

Gradski muzej Korčula tijekom turističke sezone 2019. uposlit će više osoba za obavljanje poslova vezanih za dežurstva u kući Marka Pola i Kuli Kopnenih vrata pa se pozivaju zainteresirani đaci i studenti s područja Grada Korčule da dostave pismene prijave Gradskom muzeju Korčula.

Rad će biti organiziran u smjenama prema potrebama i rasporedu kojeg utvrđuje Gradski muzeja Korčula.

Prijava treba sadržavati:

1. ime i prezime
2. adresu i broj telefona ili mobitela
3. kopiju osobne iskaznice ili rodnoga lista
4. dokaz o učeničkom ili studentskom statusu (potvrda od škole ili visokog
učilišta)

Prijave mogu podnijeti kandidati stariji od 16 godina.

Prijave se podnose do 25.svibnja 2019. na adresu:

Gradski muzej Korčula
Trg Sv. Marka 1
20260 Korčula

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com