KORČULA NA STARIM RAZGLEDNICAMA

KORČULA NA STARIM RAZGLEDNICAMA

OLD POSTCARDS OF KORČULA

Atrij Doma kulture

petak, 21. travnja

u 19:00 sati

Cultural Centre

Friday, April 21

at 7 p.m.

 

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com