New Materialisms (Station 3.6)

Pozivamo vas na otvaranje izložbe 

Novi materijalizmi - dio izložbe u nastajanju
 
14. 10. 2016. u 20 sati
 
siva) (zona
i
Gradski muzej Korčula 
 
Trg sv. Marka,
Korčula

 New Materialisms (Station 3.6)14 - 28 . 10 . 2016

Gradski muzej Korčula
otvorenje u petak, 14. 10 u 20 h
 
dio izložbe u nastajanju New Materialisms
umjetnici: Martin Callanan, Ivan Marušić Klif, Eloi Puig, Goran Trbuljak
kustosi: Darko Fritz (Siva zona), Eilidith Lucas i Geoff Lucas (HICA)

http://sivazona.hr/exhibitions/new-materialisms-station-36

Projekt New Materialisms ostvaruje se od 2015. u suradnji Sive zone – prostora suvremene i medijske umjetnosti iz Korčule i HICA (Highland instituta suvremene umjetnosti) iz Škotske i Francuske kroz višegodišnju seriju izložbi, performansa i predavanja. Projekt reflektira povijesno divergentne umjetničke prakse konkretne i konceptualne umjetnosti i s njima povezana diskurzivna polja definirana tijekom 1960-ih, propitujući razumijevanje istih kroz prizmu postmedijskih suvremenih pristupa umjetnosti i post-digitalne uvjetovanosti naše svakodnevice, pri čemu je digitalnošću prožet skoro svaki aspekt društvenosti. New Materialisms teži formirati dijaloge između značajnih autora konkretne i konceptualne umjetnosti i suvremenih praktičara koji djeluju u post-medijskom kontekstu s pretpostavkom oblikovanja estetskog iskustva kao djelatnog mehanizma u procesu stvaranja fizičkog svijeta.

U radu bez naslova Gorana Trbuljaka, izloženom unutar stalnog postava korčulanskog Gradskog muzeja, riječ je o ručnom brojaču kojim autor broji osobe koje prvi puta prisustvuju otvaranjima njegovih samostalnih izložbi od 1970. do danas. Oni koji su došli na više od jednog otvorenja prebrojeni su samo jednom. Slijedeći rad također je bez naziva. Identičan ručni brojač, ali s drugom brojkom, pokazuje broj ljudi koji su prisustvovali otvaranjima njegovih samostalnih izložbi tijekom 2016. Ovim radovima Trbuljak, kroz za njega tipičnu institucionalnu kritiku iz prvog lica, sudjeluje u propitivanju opsežne kvantifikacije materija i pojava u suvremenom društvu. ‘Kvantifikacija svega’ se odreda koristi, no iz raznih aspekata, kroz znanstvena područja koja rabe termin ‘novog materijalizma’, bez obzira na posve različita značenja i interpretacije istog.

Internet projekt Eloia Puiga The Fine Line H-K-H-F povezuje geografsku udaljenost četiri umjetnička centra: HICA (Inverness, Škotska), Siva zona (Korčula, Hrvatska), Hangar (Barcelona, Španjolska) i Funchal (Madeira, Portugal). Te četiri lokacije ujedinjuju se na internetu u dinamičkoj grafici koja prikazuje kartu Europe s odabranim lokacijama od kojih se tijekom trajanja projekta razvijaju linije, u ritmu promjene na dnevnoj bazi. Smjer koji je određivao razvoj iscrtane linije ovisio je o varijacijama meteoroloških uvjeta koje su se automatski prikupljale preko baze podataka od 9. 8. do 1. 9. 2016. Rezultante koje povezuju četiri lokacije postepeno su se razvijale prema vrijednostima koje su odredili četiri tipa vremenskih uvjeta: sunce, oblaci, kiša i ekstremni uvjeti. Nažalost, tijekom ovog projekta izbili su veliki požari u Funchalu, kojim se pokazala i važnost meteoroloških  prilika i njihov vitalni utjecaj na ljude i okoliš.

Puigova umjetnička knjiga Speresaic napravljena je uz pomoć eksperimentalnog računalnog programa imenom Roloc. Program radi s kolorističkim kodom slika, odnosno analizira sliku iz seta boja kojeg odabire korisnik, te ih konvertira u trake različitih veličina, ovisno o kolorističkim proporcijama slike. Slika tako biva presložena u vertikalne trake čistih boja. Speresaic pokazuje selekciju fotografija jedne lokacije u Barceloni te njihovo ponovo kodiranje putem Roloc softwarea. Korisnica Ljiljana Bomeštar, koja je turistički posjetila Barcelonu, na upit autora odabrala je set od pet boja inspiriran lokacijom koju je prvi puta posjetila. Autor je naknadno napravio seriju fotografija trga koji se dojmio korisnice, Plaza de Sant Pere, te ih koloristički rekodirao.

Rad Text Trends Martina Callanana koristi četverogodišnje podatke o korištenju Google internet pretraživača, reducirajući taj proces na esencijalne elemente: traženi termini naspram frekvencije pretraživanja tijekom vremena. Vizualizacije baza podataka prezentirani su u obliku grafikona. Kroz ljudsku percepciju riječi i podataka rad ohrabruje kritiku fenomena generiranja podataka.

Ivan Marušić Klif izveo je seriju portreta kolega i prijatelja nastalih posebno osmišljenim postupkom. 3D sken lica prikazan je na ekranu analognog osciloskopa, kojim se potom direktno osvjetljava fotografski papir. Osciloskop je korišten za manipulaciju rastera slike, propitujući samu narav vizualnog signala.


Eloi Puig: "The Fine Line H-K-H-F", online, 30. 8. 2016.

Ivan Marušić Klif: portret napravljen 3D skenerom, osciloskopom i analognim foto razvijanjem

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com