Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja 2016. Tema: Muzeji i kulturni krajolici, ICOM, MDC

21.  Edukativna muzejska akcija - Klik na kulturni krajolik; HMD

Kliknulo mi je u vrtu! Virtualna šetnja parkom Foretić  


www.gm-korcula.com

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana muzeja
preispituje odnos muzeja i kulturnog krajolika.


Prema suvremenoj interpretaciji, kulturni krajolik, ili u anglosaksonskim zemljama poznatiji kao pojam

History Landscape  pobuđuje sve veće zanimanje. Interpretira se  kao učinak međuodnosa ljudi i

njihova prirodna okruženja u vremenu i prostoru. Temom se nastoji potaći na razmišljanje o

muzejima kao pokretačima koji svojim aktivnim i promišljenim programima sudjeluju u kulturnom, ali

i gospodarskom razvoju zajednice.

Vrt Foretić je zaštićeni spomenik parkovne arhitekture, smješten u starom predgrađu Korčule Borku,

danas užem gradskom središtu. Jedinstven je primjer vrtne umjetnosti 18. stoljeća koji i danas

ukazuje na to kako se ljudskim radom može skladno preoblikovati prirodni okoliš. Zaštićen je 1963.

godine. Sačuvana barokna arhitektura vrta, pergole, šetnice, terasasta struktura, prepoznatljivo

tipično raslinje, vrtni ukrasi, kipovi, odmarališta, kao i funkcionalni gospodarski elementi dodavani

tijekom vremena, obilježja su ovog iznimnog primjera krajobraza. 


Zahvaljujući obitelji Foretić,
negativi na staklu darovani Arhivskom sabirnom centru Korčula –Lastovo,

omogućili su nam uvid u to

kako je vrt  izgledao početkom 20. stoljeća, kada su u pitomom okružju njegovi vlasnici svakodnevno

uživali,  a recentne fotografije otkrit će nam sadašnje stanje vrta.

 

 

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com