18. godišnja izložba članova Udruge likovnih umjetnika Korčula

Dana 28.09.2019. u crkvi Gospojinoj u Korčuli otvorena je 18. godišnja izložba članova

Udruge likovnih umjetnika Korčula u organizaciji ULUK-a i Gradskog muzeja Korčula.

Zahvaljujemo korčulanskom župniku don Franu Kuraji na mogućnosti izlaganja u ovoj crkvi.

Na izložbi su predstavljena djela devetnaest autora koji svojim stvaralaštvom iskazuju zavidan likovni izraz.

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com